ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE12 - FRANCE IN LOVE 12 DAYS
iStyle Traveler ขอนำเสนอเส้นทางเเกรนด์ฝรั่งเศสวงใหญ่
เฟร้นซ์แอลป์ – โพรวองซ์ – ริเวียร่า – นอร์มันดี – ปารีส ครบสูตร 
กำหนดเดินทาง 21 ต.ค - 1 พ.ย. 2559 ราคา129,500 บาท/ท่าน
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่า / ทิปคนขับรถ / ทิปพนง.ยกกระเป๋า ***
ฟรี!! น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
• บินตรงสายการบินเอมิเรตส์
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว วงใหญ่ เก็บครทุกแลนด์มาร์ค
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ชมเมืองสวยหรูหราระดับโลกของเฟร้นซ์ ริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco /Monte Carlo
• ชมเมืองสวยของโพรวองค์ Aix en Provence / Rousillon และ Avignon
• ชมเมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy และ Yvoire เดินเล่นชิลๆ ริมทะเลสาบ
• ชมมหานครแห่งแฟชั้น Paris
• เช้าชม 2 พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ระดับโลก Versailles/Louvre/Chenonceau/Chambord
• ชม 2 หมู่บ้านน่ารักในแบบฝรั่งเสส Deauville
• แถมพิเศษ ล่องเรือ Bateaux Mouches ชมความสวยงามของ Paris

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: @istyletraveler

เริ่มต้น 129,500
FRANCE IN LOVE 12 DAYS (EK)
วันแรก (ศุกร์ 21 ต.ค. 59) กรุงเทพฯ
23.40 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง (เสาร์ 22 ต.ค. 59) นีซ – มอนเต คาร์โล – นีซ
02.25 น. นำท่านเดินท่างออกสู่เมืองนีซโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371/EK77 (แวะรอเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ)
13.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส นำผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
มองเต คาร์โล (MONTE CARLO) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมือง นำท่านบันทึกภาพ บริเวณโมนาโควิลล์ (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ช ชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิงเกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนอันหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่งและร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้ ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค นำท่านบันทึกภาพ กับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Hotel Nice หรือเทียบเท่า
วันที่สาม (อาทิตย์ 23 ต.ค. 59) นีซ – คานน์ - เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ – อาวิญญง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เมืองนีซ (NICE) เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย เมืองนีสเมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม นำท่านบันทึกภาพ โบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจนเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่นสง่างามกลางถนนสายหลักในเมือง บริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena)
เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (CANNES FILM FESTIVAL) ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่ง ถ่ายรูปกับ “ปาเลห์ เด เฟสติวาลส์” (The Palais des Festivals) สถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์และศูนย์ประชุมนานาชาติ ที่โดยรอบอาคารจะมีฝ่ามือของบรรดาศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวู๊ดและประเทศต่างๆประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ แล้วนำทุกท่านชม “ครัวแซท” (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพ ริมโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เอ็กซ์ อองโพรวองซ์ (Aix-En-Provence) เคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ ที่มีความเก่าแก่ถึง 600 ปี ถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนมิราโบ (le cour Mirabeau) ที่มีต้น Platane เรียงรายสองข้างทาง เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส นอกจากนี้ Aix en Provence เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยน้ำพุกว่าร้อยแห่ง ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ สวยงามแตกต่างกันไป
อาวิญญง (Avignon) ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งด้านขวาของแม่น้ำโรน (Rhone River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของดินแดนในแถบตอนใต้ อันเนื่องจากอาวิญญงมีชัยภูมิที่สุดยอด จึงทำให้เมืองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะการสัญจรและการค้าต่างๆจะต้องกระทำผ่านอาวิญญง ความยิ่งใหญ่ของเมืองจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆจากกำแพงเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬาร กำแพงเมืองนี้จะล้อมรอบเขตตัวเมืองเก่าไว้ทั้งหมด
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Palais de Papes หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (จันทร์ 24 ต.ค. 59) อาวิญง – หมู่บ้านกอร์ด – แอ๊บบี้เดอซีนอคค์ - หมู่บ้านรูซียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เข้าชมภายใน พระราชวังของสันตะปาปา (Palais des Papes) นำท่านบันทึกภาพภายนอก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกติคใช้เวลาสร้างเกือบ 20 ปี ทำให้ที่นี่มีความงดงาม ได้รับการยกย่้องเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO)
สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont de St Benezet) นำท่านบันทึกภาพ สะพานแห่งเมืองอาวิญงที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1177 เสร็จปีค.ศ.1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่องสะพานถึง 22 ของตัวสะพานทอดยาวไปถึง Villeneuve เมืองอีกฟากหนึ่งของเมืองอาวิญง ในสมัยนั้นเป็นสะพานหิน เพียงสะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ำโรน
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) เมืองที่ได้รับการโหวตคัดเลือกจากนักเดินทางว่าเป็นเมืองบนภูเขาที่สวยงาม 1 ใน 7 ของฝรั่งเศส ถนนมุ่งสายเล็กหน้าทอดตัวขึ้นสู่ยอดเขาสูง ณ ที่แห่งนี้กาลเวลาดูเสมือนจะหยุดนิ่ง เพราะทุกอย่างยังคงถูกรักษาให้อยู่สภาพดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อยุคกลาง ความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (Les Plus Beaux Villages de France)
แอ๊บบี้เดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) บันทึกภาพด้านหน้า สำนักสงฆ์เก่าที่ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 การได้มีโอกาสมาเยือนโพรวองซ์ซักครั้งในชีวิต
หมู่บ้านรูซียง (Roussillon) หมู่บ้านเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และน้ำตาล ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” ด้วย
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Palais de Papes หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (อังคาร 25 ต.ค. 59) สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ – วาล็องส์ – มหาวิหารแห่งวาล็องส์ - อานซี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ (Pont du Gard) นำท่านชม สะพานสามชั้นที่สร้างด้วยหิน โดยใช้โครงสร้างแบบวงโค้งช่วยให้การรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งมั่นคง ประกอบกับการใช้ซีเมนต์ซึ่งก็เป็นผลงานการคิดค้นของชาวโรมันเช่นกัน ทำให้สิ่งก่อสร้างในยุคนี้มีความคงทนและยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1985
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
วาล็องส์ (Valence) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโดรม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแคว้นโรนาลป์ ประเทศฝรั่งเศสจังหวัดโดรมตั้งตามชื่อแม่น้ำโดรม ชม มหาวิหารแห่งวาล็องส์ (Valence Cathedral) ซึ่งเป็นมหาวิหารในแบบโรมันคาทอลิก สร้างเพื่ออุทิศ ให้แก่นักบุญ Apollinaris of Valence มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2 และบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้ง เนื่องจากผ่านสงครามต่างๆมากมาย แต่ยังความงดงามในศิลปะแบบโรมาเนสก์
อานซี่ (Annecy) เป็นเมืองที่คนหนุ่มสาวชาวฝรั่งเศสเขามักใช้เป็นเมืองฮันนีมูนกัน ภายในเมืองเก่ายังมีคลองขนาดเล็กไหลผ่านเข้าไปในกลางเมืองด้วย จนได้รับสมญานามว่า “The Venice of Savoie” หรือเวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ อันซี ได้รับเกียรติให้มีฉายาว่า ห้องรับแขกของ โรน-แอลป์ ในแถบเทือกเขาสูงของ French Alps อิรสระให้ท่านเดินเล่นสูดโอโซนให้เต็มปอดบริเวณริมทะเลสาบ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Annecy Aria หรือเทียบเท่า
วันที่หก (พุธ 26 ต.ค. 59) อีวัวร์ – เจนีวา – TGV - ปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านอีวัวร์ (Yvoire) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยุ่ติดทะเลสาบเจนีวาและเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 18 หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุดอีกด้วย
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
14.24 น. นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส
17.50 น. เดินทางถึงปารีส นครหลวงแห่งฝรั่งเศส
ปารีส (Paris) จัดว่าเป็นเมืองที่คู่รัก คู่แต่งงานใหม่ นิยมไปเที่ยวโดยเลือกเป็นสถานที่ไปฮันนีมูนเพื่อสร้างความทรงจำดีๆ เป็นอันดับต้นๆ และด้วยความที่ปารีสเป็นเมืองแห่งแฟชั่น ที่ทันสมัยอลังการจึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของการออกแบบ ที่มีดีไซเนอร์ชื่อดังจากทั่วโลกมากมายมารวมตัวกัน แถมยังมีเสน่ห์ชวนหลงไหล จากศิลปะของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่สุดยอดในปารีส
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Republic หรือเทียบเท่า ในปารีส
วันที่เจ็ด (พฤหัสบดี 27 ต.ค. 59) ปารีส - ปราสาท ฌอมบอร์ด - ปราสาท เฌอนองโซ - ตูร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เข้าชมภายใน ปราสาท ฌอม บอร์ด (Château de Chambord) มรดกโลก อีกแห่งหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญในสมัยฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ เดิมปราสาทนี้เป็นเพียงที่ พักล่าสัตว์ ต่อมาพระเจ้า ฟรองซัวที่ 1 ทรงให้สร้างเป็นปราสาทใช้คนงานถึง 1800 คน ทำงานเกือบ 15 ปี และใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ และราชวงษ์ต่อๆมา
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เข้าชมภายใน ปราสาท เฌอนองโซ (Chenonceau) ที่สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์ สถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับกระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลัก แยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหนึ่งในการตกแต่ง แบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Tours Center หรือเทียบเท่า ในตูร์
วันที่แปด (ศุกร์ 28 ต.ค. 59) ตูร์ - มงต์แซงต์มิเชล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ มงต์แซงต์-มิเชล
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มงต์แซงต์-มิเชล (Mont Saint-Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้าง จนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็งว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ และตั้งชื่อใหม่ว่า “มงแซ็งต์ มิเชล” ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Mont St Michel หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า (เสาร์ 29 ต.ค. 59) โดวิลล์ - พระราชวังแวร์ซายส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
โดวิลล์ (Deauville) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่ง เป็นเมืองที่มีดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ มีการสร้างสะพานไม้ เพื่อการนี้โดย เฉพาะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าที่สวยงามน่ารัก ขายสินค้ายี่ห้อแบรนเนมต่างๆ เช่น กุชชี่, คาร์เทียร์, คริสเตียนดิออร์, หลุยส์ วิตตอง, ปราดาและมีห้างสรรพสินค้า เช่น ห้างแพรงตองส์ เป็นต้น เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวเป็นจำนวนมาก อิสระให้ทานเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เข้าชมภายใน พระราชวังแวร์ซายส์ (château de Versailles) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวัง ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ เช่น ห้องอพอลโล ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี ห้องโถงกระจกท้องพระโรง ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Republic หรือเทียบเท่า ในปารีส
วันที่สิบ(อาทิตย์ 30 ต.ค. 59) ลาฟาแยตต์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ชมเมืองปารีส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ ใกล้กับโรงโอเปร่าการ์นิเยร์ (Opera Ganier) มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆมากมายในหลายๆประเทศแต่ที่ดูจะโด่งดังขึ้นชื่อที่สุดคงเป็นสาขาปารีสที่ตั้งอยู่บนถนนโฮสมานน์ (Boulevard Haussman) สถานที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมความหรูหราล้ำสมัยทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน เครื่องสำอาง เป็นต้น
เข้าชมภายใน โรงละครโอเปร่า การ์นิเย (Opéra Garnier) ตั้งอยู่บนเขตปลายสุดของถนนโอเปร่า ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีส สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 10 ปี โดยใช้จิตรกรทั้งหมด 13 คน นักประติมากรรมทั้งหมด 73 คน และช่างปูนปั้นอีกประมาณ 14 คน
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
เข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของ อเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Republic หรือเทียบเท่า ในปารีส
วันที่สิบเอ็ด (จันทร์ 31 ต.ค. 59) หอไอเฟล – มงมาร์ต – มหาวิหารนอเทรอดาม - สนามบินชาร์ลเดอโกล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ขึ้นชมวิว บนหอไอเฟล (Eiffel Tower) นำท่านขึ้นชมหอไอเฟลชั้น 2 ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส
มงมาร์ต (Montmartre) มงมาร์ตเคยถูกเรียกว่า “Mount of Mars” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนครปารีส แม้มีความสูงเพียง 130 เมตร แต่แผ่นดินรอบแม่น้ำเซนล้วนเป็นที่ราบต่ำ ความสูงเพียงเท่านี้ทำให้มงมาร์ตโดดเด่นเหนืออื่นใด ในช่วงยุคกลางต่อถึงสงครามครั้งต่างๆ มงมาร์ตกลายเป็นที่ตั้งทางทหาร แต่เมื่อสงครามผ่านไป ความสนุกสนานบันเทิงเริงใจกลับเข้ามา มงมาร์ตอยู่นอกเขตนครปารีส ไม่ต้องเสียภาษีหลายประเภท ยังมีไร่องุ่นแห่งสุดท้ายของปารีส Montmartre vineyard ผู้คนในเมืองใหญ่จึงแวะเวียนมาชิมไวน์เป็นประจำ ทำให้ย่านนี้กลายเป็นแหล่งบันเทิงเริงใจของมหานคร
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
มหาวิหารนอเทรอ-ดาม (Notre Dame) มหาวิหารชื่อดังแห่งนี้ เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ก่อสร้างระหว่าง ค.ศ. 1163–1345 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส มหาวิหาร Notre Dame ถือกันว่าเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในลักษณะ Gothic แบบฝรั่งเศส
17.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลเดอโกล
21.25 น. นำท่านเดินท่างกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK076/ EK372 (แวะรอเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ)
วันที่สิบสอง (อังคาร 1 พ.ย. 59) กรุงเทพฯ
18.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ต.ค.59 01พ.ย.59 129,500 123,000 109,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้