ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE05 - ALPS PROVENCE & RIVIERA 10 DAYS (TG)
ALPS PROVENCE & RIVIERA 10 DAYS (TG)
เที่ยวสบายๆ สไตล์คนรักความชิล
หมู่บ้านสวยที่สุดของฝรั่งเศส (Les Plus Beaux Villages de France)
เส้นทางงามหยด 15-24 ก.ค. 2559 ราคา 108,900

• บินตรงการบินไทย พร้อมสะสมไมล์
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก Aiguille ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป 
• ชมเมืองแห่งขุนเขา Chamonix ละเมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy
• ชมเมืองสวยของโพรวองค์ Avignon และ Aix en Provence
• หมู่บ้านเล็ก ๆ สุดสวยมรดกโลกและสวยที่สุดในฝรั่งเศส Gordes และ L’lsle – La - Sorgue
• เมืองสวยหรูหราระดับโลกของเฟร้นซ์ ริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco /Monte Carlo
• หมู่บ้าน Unseen สวยระดับโลกของริเวียร่า Eze และหมู่บ้านริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สวยระดับโลก Portofino

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: @istyletraveler

เริ่มต้น 108,900
ALPS PROVENCE & RIVIERA 10 DAYS (TG) ฝรั่งเศส (แอลป์ โพรวองซ์ ริเวียร่า) – อิตาลี (ลิกูเรีย)
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง (2) มิลาน – ตูริน – ชาร์โมนิค มองบลังค์
00.40 น. บินตรงสู่ มิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
07.35 น. เดินทางถึงสนามบิน ตูริน (Torino) เมืองหลวงเก่าของอิตาลี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อน สมัยคริสตศักราช เคยตกอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันโบราณ ในศตวรรษที่ 16 ได้ กลายเป็นที่พำนักหลักของราชวงศ์ซาวอย ซึ่งเป็นราชวงศ์หนึ่งที่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองในทวีป ยุโรป ปี ค.ศ. 1574-1620 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมสำคัญทาง ภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากมาย
บ่าย ชาร์โมนิค (Chamonix) ที่ตั้งของยอดเขามองบลังค์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติที่งดงามสองข้างทางของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งปัจจุบันยังคงความงดงามของธรรมชาติบนเทือกเขาแอลป์ ได้อย่างสมบูรณ์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Chamonix Center หรือเทียบเท่า
วันที่สาม (3) ยอดเขาเอกุย ดุย มิติ – อีวัว - อานซี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ยอดเขามองบลังค์ (Mont Blanc) ขึ้นชมยอดเขา เอกุย ดุย มิติ โดยกระเช้า ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์และยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปที่อยู่นอกเขตคอเคซัส มีความสูงกว่า 4,807 เมตร (15,771 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเลและเป็นมีความสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ยอดเขามองบลังค์มีความหมายประมาณว่า ภูเขาสีขาว ภูเขามองบลังค์อยู่ในบริเวณแอลป์ ระหว่างภูมิภาคของออสตาวัลเลย์ อิตาลีและโอลป์ประเทศฝรั่งเศส
บ่าย หมู่บ้านอีวัวร์ (Yvoire) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน หมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัล ชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด อิรสระให้ท่านเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศสุดฟิน!!
อันซี (Annecy) เป็นเมืองที่คนหนุ่มสาวชาวฝรั่งเศสเขามักใช้เป็นเมืองฮันนีมูนกัน ภายในเมืองเก่ายังมีคลองขนาดเล็กไหลผ่านเข้าไปในกลางเมืองด้วย จนได้รับสมญานามว่า “The Venice of Savoie” หรือเวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ อันซี ได้รับเกียรติให้มีฉายาว่า ห้องรับแขกของ โรน-แอลป์ ในแถบเทือกเขาสูงของ French Alps อิรสระให้ท่านเดินเล่นสูดโอโซนให้เต็มปอดบริเวณริมทะเลสาบ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Annecy
วันที่สี่ (4) วาล็องซ์ - สะพานส่งน้ำ ปงดูการ์ - อาวินญง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
วาล็องส์ (Valence) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโดรม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแคว้นโรนาลป์ ประเทศฝรั่งเศสจังหวัดโดรมตั้งตามชื่อแม่น้ำโดรม ตัวจังหวัดตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งวาล็องส์ (Valence Cathedral) ซึ่งเป็นมหาวิหารในแบบโรมันคาทอลิก สร้างเพื่ออุทิศ ให้แก่นักบุญ Apollinaris of Valence มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 2 และบูรณะขึ้นใหม่หลายครั้ง เนื่องจากผ่านสงครามต่างๆมากมาย แต่ยังความงดงามในศิลปะแบบโรมาเนสก์
บ่าย สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ (Pont du Gard) นำท่านเช้าชม สะพานสามชั้นที่สร้างด้วยหิน โดยใช้ โครงสร้างแบบวงโค้งช่วยให้การรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งมั่นคง ประกอบกับการใช้ซีเมนต์ซึ่งก็เป็นผลงานการคิดค้นของชาวโรมันเช่นกัน ทำให้สิ่งก่อสร้างในยุคนี้มีความคงทนและยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
อาวินญง "Avignon" อาวิญงตั้งอยู่ที่ริมฝั่งด้านขวาของแม่น้ำโรน (Rhone River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสาย หลักของดินแดนในแถบตอนใต้ อันเนื่องจากชัยภูมิที่สุดยอดของอาวิญง จึงทำให้เมืองมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพราะการสัญจรและการค้าจะต้องกระทำผ่านอาวิญง ความยิ่งใหญ่ของเมืองนั้นจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆจากกำแพงเมืองที่มีความใหญ่โตมโหฬาร กำแพงเมืองนี้จะล้อมรอบเขตตัวเมืองเก่าไว้ทั้งหมด
พระราชวังของสันตะปาปา (Palais des Papes) นำท่านบันทึกภาพภายนอก สร้างขึ้นด้วย สถาปัตยกรรมแบบโกติคใช้เวลาสร้างเกือบ 20 ปี ทำให้ที่นี่มีความงดงาม ได้รับการยกย่้องเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO)
สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont de St Benezet) นำท่านบันทึกภาพ สะพานแห่งเมืองอาวิญงที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1177 เสร็จปีค.ศ.1185 เดิมมีความยาวถึง 947 เมตร ประกอบด้วยช่องสะพานถึง 22 ของตัวสะพานทอดยาวไปถึง Villeneuve เมืองอีกฟากหนึ่งของเมืองอาวิญง ในสมัยนั้นเป็นสะพานหินเพียงสะพานเดียวที่สร้างบนแม่น้ำโรน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Avignon Center หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) หมู่บ้านกอร์ด – โบสถ์แอ๊บบี้เดอซีนอคค์ - หมู่บ้านริมสายน้ำ ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ - เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) เมืองที่ได้รับการโหวตคัดเลือกจากนักเดินทางว่าเป็นเมืองบนภูเขาที่สวยงาม 1 ใน 7 ของฝรั่งเศส ถนนสายเล็กมุ่งหน้าทอดตัวขึ้นสู่ยอดเขาสูง ณ ที่แห่งนี้กาลเวลาดูเสมือนจะหยุดนิ่ง เพราะทุกอย่างยังคงถูกรักษาให้อยู่สภาพดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อยุคกลาง ความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (Les Plus Beaux Villages de France)
แอ๊บบี้เดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) สำนักสงฆ์เก่าที่ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ความวิเศษของที่นี่ก็คือการที่เราได้สัมผัสทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปลูกรายล้อมสำนักสงฆ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากลาเวนเดอร์เป็นของฝากติดมือได้อีกด้วย การได้มีโอกาสมาเยือนโพรวองซ์ซักครั้งในชีวิต จะทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้พบเจอกับสถานที่ๆเราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีอยู่จริง ความงดงามตามธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง เป็นส่วนผสมที่ลงตัว ยากที่จะหาเมืองใดในโลกมาเทียบเคียง โพรวองซ์ดินแดนแห่งลาเวนเดอร์
ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ (L’lsle-Sur-La-Sorque) เมืองเล็กที่มีธารน้ำใสราวกระจกไหลผ่านทั่วทั้งเมือง จน ได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งโพรวองซ์ เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะเป็นเมืองแห่งร้านแอนทีค มากกว่า 300 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวเดินเลือกซื้อของเก่า และในช่วงวันอีสเตอร์ และวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี จะมีบรรดานักสะสมของเก่าเดินทางมาจากทั่วโลก และร้านค้ามากว่า 500 ร้านทั่วโลก เดินทางมาร่วมขายของเก่า ณ เมืองนี้ด้วย และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (Les Plus Beaux Village de France)
บ่าย เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ (AIX EN PROVENCE) เมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของ ฝรั่งเศส เดินทางถึง เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ นำท่าน เดินเล่นชมเมือง เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ และตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมันที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Aix en Provence หรือเทียบเท่า
วันที่หก (6) คานส์ – นีซ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เมืองคานส์ (CANNES) เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวู้ดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก เรียงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ อิสระให้ท่านได้ Shopping สินค้าแบนร์ดสุดหรู
บ่าย เมืองนีซ (NICE) เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่ม กลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย ชายหาดของนีซไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆที่ไม่คม ซึ่งคือเสน่ห์ อีกอย่างหนึ่งของเมืองนีสเมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม นำท่านบันทึกภาพ โบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจนเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่น สง่างามกลางถนนสายหลักในเมือง จากนั้นนำท่าน Shopping บริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณที่เป็นจุดคมนาคมที่สำคัญ แห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่น และน้ำหอม อันเป็นที่ตั้งของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ Galeries Lafayette
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Nice หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (7) หมู่บ้านเอเซ่ – โมนาโค - มองเต คาร์โล - เจนัว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ มีทัศนียภาพที่งดงามโอบล้อมไปด้วยทะเล เมดิเตอร์เรเนียนจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ต้องบอกกันปากต่อปาก หมู่บ้านเอเซ่หมู่บ้านที่แสนจะน่ารัก อบอุ่น คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติ เป็นหมู่บ้านเล็กๆกะทัดรัดแต่แฝงด้วยเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ที่ท่านไม่ควรพลาดมาเยือนหากได้มาเยือนแถบนี้
โมนาโค (Monaco) ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค นำท่านบันทึกภาพ กับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ
บ่าย มองเต คาร์โล (MONTE CARLO) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมือง นำท่านบันทึกภาพ บริเวณโมนาโควิลล์ (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ช ชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิง เกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนอันหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่งและร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้
เมืองเจนัว (GENOA) อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเจนัว บริเวณย่านศูนย์กลางที่เรียกว่า เปียซซ่า เดย์ เฟร์รารี่ บริเวณที่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกาเคยอาศัยอยู่ ตอนเด็กๆ ชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงบรรยากาศของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชนในสมัยก่อนที่ยังคงมีอาคาร โบราณในแบบสถาปัตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งล้วนแต่มีอายุมากกว่า 500 ปีขึ้นไปซึ่งในอดีตเป็น แหล่งรวมของกะลาสี พ่อค้าและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Genoa Center หรือเทียบเท่า
วันที่แปด (8) ปอร์โตฟิโน่ - มิลาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) อิสระให้ท่านเดินเล่นบันทึกภาพความประทับใจ หมู่บ้านตากอากาศชื่อดัง ของอิตาลี สวรรค์แห่งรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวในแคว้น ลิกูเรีย (LIGURIA) เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารักด้วยบ้านเรือนหลากสีสันที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ให้เดินพักผ่อนอย่างสบาย อารมณ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือ นักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด
บ่าย มิลาน (MILAN) เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ จัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน นำคณะออกเดินทางสู่ลานจัตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์ที่ โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่ อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปี ชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด อิสะให้ท่าน Shopping สินค้าแบร์นดเนม ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Hotel Milano หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า (9) มิลาน – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน มิลาน
14.05 น. บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941
วันที่สิบ (10) กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ต.ค.59 16ต.ค.59 105,900 105,900 97,900
14ต.ค.59 23ต.ค.59 105,900 105,900 97,900
21ต.ค.59 30ต.ค.59 105,900 105,900 97,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้