ทัวร์นิวซีแลนด์
รายละเอียดทัวร์
SE01 - BEAUTIFUL SMALL VILLAGE 10 DAY (TG)
เมืองแสนสวย น่ารัก ตามแบบฉบับ iStyle 

BEAUTIFUL SMALL VILLAGE 10 DAY (TG)
เยอรมัน(บาวาเรีย/ไรน์แลนด์)-ฝรั่งเศส(อัลซาส)-ออสเตรีย(เอลป์ไพน์)

iStyle Traveler นำเสนอเส่้นทางงดงาม ตราตรึงในหัวใจ 
กันยายน : 16-25 / 23-2 ตุลาคม 2559 ราคา 93,900 / ท่าน
ตุลาคม : 7-16 / 14-23 ตุลาคม 2599 ราคา 96,900 / ท่าน
ตุลาคม : 20-29 ตุลาคม 2559 ราคาท่านละ 99,900 / ท่าน
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่า / ทิปคนขับรถ / ทิปพนง.ยกกระเป๋า ***
ฟรี!! น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

• บินตรงการบินไทย พร้อมสะสมไมล์
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
• เส้นทางสวยมากทุกเมือง บรรจงคัดสรรมาแล้ว
• อาหารจานเด็ดพื้นเมือง /ไทย/จีน กลมกล่อม เลิศรส
• ชมหมู่บ้านสวยงามสุดอลังการในฝรั่งเศส Colmar/Riquewihr/Strasburg
• ชมเมืองสวยงามมรดกโลกในเยอรมัน Rothenburg/Wurzburg/Bamberg 
• นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบกษัตริย์ Konigsee ทะเลสาบที่น้ำใสที่สุดในยุโรป
• เข้าชม พระราชวัง Linderhof สุดอลังการของกษัตริย์ ลุควิคที่ 2
• ขึ้นสู่ยอดเขา Zugspitze เขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

มืออาชีพ จริงใจ ไม่หมกเม็ด เลือกแต่ของดีๆมาให้เที่ยวกัน
ใบอนุญาติประกอบการเลขที่ 11/7887
สนใจติดต่อสอบถาม
โทร : 097 230 4785
โทร : 02 891 4467
Line ID: iStyle Traveler

เริ่มต้น 93,900
BEAUTIFUL SMALL VILLAGE 10 DAYS (TG) เยอรมัน(บาวาเรีย/ไรน์แลนด์) - ฝรั่งเศส(อัลซาส) - ออสเตรีย(แอลป์ไพน์)
วันแรก (1) กรุงเทพฯ
18.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย จะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
21.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบิน TG 924
วันที่สอง (2) มิวนิค(เยอรมัน) - ล่องเลือทะเลสาบโคนิกส์เซ่ - ฮอลสตัท - ซาลส์เบิร์ก
07.05 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี
เช้า เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทาง เก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่ บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคาร ในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้ และในอดีตเคยเป็น ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต้
ล่องเรือที่ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) เป็นท้ะลสาบที่มีน้ำใสราวกับมรกต เรียกได้ว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิด มลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
บ่าย ฮอลสตัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดใน นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) และปลายสุดของ ถนนซีสตราซจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure City Hotel Salzburg หรือเทียบเท่า
วันที่สาม (3) ซาลส์เบิร์ก - อินน์สบรูค - หลังคาทองคำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ซาลส์เบิร์ก (Salzburg) นำท่านชม สวนมิราเบลที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท นำท่านบันทึกภาพ อนุเสาวรีย์โมสาร์ตซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสกลางเมือง อิสระให้ท่านได้ Shopping สินค้าพื้นเมือง
บ่าย เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) ตั้งอยูริมฝั่งแม่น้ําอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวรก ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้านำท่านบันทึกภาพด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นดวยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณของเมือง และ นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวัง ฮอฟบูรก“Hofburg Palace” พระราชวังที่ราช สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและอาคาร เรอเนสซองสที่ยิ่งใหญที่สุดของประเทศออสเตรีย (Austria)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Austria Trend Hotel Congress Innsbruck หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ (4) ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - พระราชวังลินเดอร์ฮอฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบน ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนีจึงทำให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีทั้งสิ้น
บ่าย ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ (Linderhof) นำท่านชม 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3 ปราสาทที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น นำท่านเข้าชมห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตกรรมและความสวยงามจริงๆ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า (5) โบสถ์เอททัล - ลินเดา - เมียร์เบิร์ก - ทิทิเซ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เอททัล (Ettal) นำท่านเข้าชมสำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล ( Kloster Ettal) ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCOสำนักสงฆ์แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อขึ้นวันที่ 28 เมษายน ปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
บ่าย ลินเดา (Lindau) เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรืออีกชื่อคือทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เมืองเล็กที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างสามประเทศ คือเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาเอลป์จนได้รับฉายาว่า แชงกรีลา แห่งเยอรมัน นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมือง เสาประภาคารบาวาเรีย และเสารูปสิงโตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลินดา อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เมียร์เบิร์ก (Meersburg) ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบโบเดนเซ โดยตัวเมืองยังถูกอนุรัก์ไว้เป็นอย่างดี นำท่านเดินเล่นเลาะเลียบทะเลสาบ Unterstadttor นำท่านถ่ายภาพกับปราสาทเก่า (Alte Schloss) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาจากนั้นนำท่านเดินสู่ด้านบนของเมืองเข้าสู่จตุรัส Mark กลางเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสของบ้านเรือน 2 ฝั่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ นำท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายภาพ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Maritim Titisee Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หก (6) ทิทิเซ่ - ริคเวีย - กอลม่าร์
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่าดํามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าดํานั่นคือ ยอดเขา FELDBERG ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตรนอกจากนี้ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับในทวีปยุโรปอีกด้วย นําท่านชมทิวทัศน์ความงดงามของป่าดํา และทะเลสาบ มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวันลืม นําท่าน แวะซื้อของที่ระลึกต้นตํารับของนาฬิกากุ๊กกู
บ่าย ริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
กอลมาร์ (COLMAR) หนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอาลซัส และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยากรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์มร้านค้าที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง ด้วยบบรรยกาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี้ จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Unterlinden Colmar หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด (7) สตราสบูร์ก - ไฮเดิลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดิลเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
สตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงของแคว้นอัลซา (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขาด และเมืองขนาดกลางแห่งนี้ยังมีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม la Petite France (ปารีสน้อย) นำท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารนอร์ทเทอร์ดาม อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
บ่าย ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองที่มีบรรยากาศ สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเชิงเขานำท่านเข้าชม
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาทำลายถึง 2ครึ่งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก นำท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม นำท่านชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร จากนั้นนำท่านลงสู่ตัวเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Hotel Heidelberg หรือเทียบเท่า
วันที่แปด (8) โรเธนเบิร์ก - แบมเบิร์ก - วูร์ซเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน จากนั้นนำท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ที่ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนี ชมศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นำท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
บ่าย แบมเบิร์ก (BAMBERG) ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในเยอรมันนีที่รอดพ้นจากการที่ถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อาคารบ้านเรือนต่างๆจึงมีอายุมากกว่า 200 ปี นำท่านเข้าชม มหาวิหารบัมแบร์กเซนต์ปีเตอร์ และ เซนต์จอร์จ มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์กสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าของ แบมเบิร์ก ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี นำท่านถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองเก่าที่สร้างคร่อมแม่น้ำอันถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแบมเบิร์ก อิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
วูร์ซเบิร์ก (Wurzburg) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Hotel Wurzburg หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า (9) วูร์ซเบิร์ก - แฟรงเฟิต - จตุรัสโรเมอร์ - สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
วูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) นำท่านเดินเล่นชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) ในการก่อสร้างได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก
แฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) แฟรงก์เฟิร์ต หรือ ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป
บ่าย โรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงค์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี ให้ท่านอิสระทุกท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกา กระเป๋าเดินทาง Rimowa หรือสินค้าอื่นๆ จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 921
วันที่สิบ (10) กรุงเทพฯ
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23ก.ย.59 02ต.ค.59 93,900 93,900 85,900
07ต.ค.59 16ต.ค.59 96,900 96,900 89,900
14ต.ค.59 23ต.ค.59 96,900 96,900 89,900
20ต.ค.59 29ต.ค.59 99,900 99,900 91,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้