TEL: +66 2 409 5877   HOTLINE 24hr. : +66 81 4888 083
iStyle
IST-ZPUS03 - เกาหลี ปูซาน แทกู [เลทส์โก ไฮไลท์ปูซาน]
IST-ZPUS03 - เกาหลี ปูซาน แทกู [เลทส์โก ไฮไลท์ปูซาน]
ทัวร์ ทัวร์เกาหลี ปูซาน
ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 24,999
รหัสทัวร์ IST-ZPUS03 - เกาหลี ปูซาน แทกู [เลทส์โก ไฮไลท์ปูซาน]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน

  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 สนามบินกิมเฮ - วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
  3 สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วัดพลูกุกซา - ถ้ำซอกคูรัม – เมืองปูซาน คอสเมติค
  4 วัดแฮดงยงกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - ตลาดปลาจากัลชิ - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
X
  5 สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถ์จุกซอง - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X

1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : สนามบินกิมเฮ - วัดดองฮวาซา - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน
อาหาร :    

3
สถานที่ : สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองเคียงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วัดพลูกุกซา - ถ้ำซอกคูรัม – เมืองปูซาน คอสเมติค
อาหาร :    

4
สถานที่ : วัดแฮดงยงกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - ตลาดปลาจากัลชิ - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
อาหาร :    X

5
สถานที่ : สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - โบสถ์จุกซอง - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - สนามบินกิมเฮ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร :    X

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

PERIOD
Price / Person
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง